Skip to content

Oferta
Adaptacje

15

Adaptacje

Adaptacja jest wymaga do uzyskania pozwolenia na budowę. Wszystkie projekty budowlane należy przystosować do działki na której ma powstać inwestycja zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub decyzji o Warunkach Zabudowy. Adaptacja projektu gotowego wymaga dostarczenia dokumentów. W przypadku problemów pracowania projektowa Mobius pomoże w załatwieniu formalności.

Adaptacje projektów budowlanych wykonywane są przez projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia. Po opracowaniu projektu zagospodarowania terenu, adaptacji projektu do warunków geotechnicznych gruntu oraz stref klimatycznych występujących na działce, opracowaniu informacji BIOZ, wprowadzeniu zmian w projekcie typowym wg zaleceń inwestor. Gotowy projekt należy złożyć w odpowiednim urzędzie w celu otrzymania pozwolenia na budowę.

Wymagane dokumenty:

  • oryginalny projekt gotowy (cztery egzemplarze),
  • mapa do celów projektowych wraz z orientacją,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z planu miejscowego,
  • warunki przyłączenia do sieci energetycznej,
  • warunki przyłączenia do sieci wody i kanalizacji,
  • warunki przyłączania do sieci gazu,
  • decyzja o wyłączeniu z produkcji rolniczej,
  • decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej,
  • badania geologiczne działki (zalecane).

Kontakt

Kontakt

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą pracowni projektowej Mobius to zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą formularza kontaktowego. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.

725 515 137
biuro@mobiuspracownia.pl
Bielawy 63, 88-430 Janowiec Wielkopolski,

Napisz do nas